Naar inhoud
Onthaal

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
Fax:  03 250 64 11
info@politie.zwijndrecht.be

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Actieplan verkeersveiligheid

Het actieplan verkeersveiligheid richt zich op drie domeinen namelijk preventie, reactie en nazorg met als doel de verkeersveiligheid in de gemeente Zwijndrecht te verhogen.

Het luik preventie richt zich evenwel in het bijzonder naar de schoolgaande jeugd en bepaalde doelgroepen en wordt bewerkstelligd in verkeersopvoeding, een tweejaarlijkse verkeerskwis, verkeersinfoavonden aan ouders en verenigingen en de cursus verkeersopfrissing 55-plus.

Het domein of het luik reactie uit zich in het opstellen van de uitwerking verkeershandhavingsplan, specifiek verkeerstoezicht (ondermeer parkeerovertredingen) en de verkeerstoezichten gericht op de thema's snelheid, alcohol, autogordel en snelheid bromfietsen. Het verkeershandhavingsplan beschrijft de dagelijkse opdrachten voor alle diensten/medewerkers van de lokale politie Zwijndrecht en besteedt bijzondere aandacht aan hinderlijke en gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruiker. Het doel van de verkeershandhaving richt zich op het afdwingen van een veilig verkeersgedrag door het toezicht op de naleving van de verkeersregels.

Tenslotte richt het luik nazorg zich op verkeersinformatie, deelname aan overlegstructuren, opleiding van de medewerkers en het structureel opvolgen van de verkeersinformatie.