Naar inhoud
Dienst Bevolking
Administratief Centrum
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

kaart weergeven

Tel:  03 250 48 30
Fax:  03 250 48 39
bevolking@zwijndrecht.be

Openingstijden

maandag van 9 tot 12 u.
dinsdag van 9 tot 12 u. en van 17.30 tot 19.30 u.
woensdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u.
donderdag van 9 tot 12 u.
vrijdag van 9 tot 12 u.

Adreswijziging

Als je naar of binnen onze gemeente verhuist, moet de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid nadat de woonst effectief betrokken is en binnen tien werkdagen erna langskomen bij de dienst Bevolking van de gemeente voor de administratieve afhandeling van de adreswijziging. Als je als minderjarige het ouderlijke huis verlaat, doe je de aangifte samen met één van je ouders of je voogt. Er gelden dan specifieke regels i.v.m. de toestemming van je ouders. Dit hangt af van het feit of er wel of geen uitspraak is over het hoederecht.
Wanneer je je adreswijziging niet spontaan aangeeft, kan je na vaststelling door de wijkpolitie, ambtshalve ingeschreven of geschrapt worden.

Referentieadres
Verblijf je niet op de plaats waar je volgens het bevolkingsregister bent ingeschreven?
De wet laat in uitzonderlijke gevallen (bv. woonwagenbewoners, militairen op langdurige zending, diplomatiek personeel) toe een referentieadres aan te geven bij de dienst Bevolking.
Het adres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dat adres woont, moet hiervoor toestemming geven. Je wordt ook niet bij hem opgeschreven, alleen op het adres. Hij belooft dan om je je post te bezorgen.

Afhandeling
Binnen de daaropvolgende 14 dagen onderzoekt de wijkagent of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Hij levert een attest van adreswijziging af als bewijs dat je bent ingeschreven.   

Meebrengen
Attest van adreswijziging en de identiteitskaart MET ALLE PIN- EN PUK-codes
Indien je over een voertuig beschikt, wordt ook het inschrijvingsbewijs aangepast.


Verhuis je naar een andere Belgische gemeente, dan geef je je adreswijziging daar aan bij de dienst Bevolking. Je doorloopt in je nieuwe gemeente dezelfde procedure als hierboven beschreven.
Je verhuist naar het buitenland? Dan breng je onze dienst Bevolking daarvan op de hoogte, zo kort mogelijk voor je definitieve vertrek naar het buitenland.  Minderjarigen moeten ook voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Onze dienst Bevolking past, indien mogelijk, je identiteitskaart aan en je krijgt een formulier (mod.8) dat je afgeeft aan het Belgische consulaat of ambassade van je nieuwe verblijfplaats. Vergeet geen uittreksel strafregister te vragen vooraleer de bevolking uw adres in het buitenland toevoegt aan het rijksregister !
Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan de dienst Bevolking hiervan op de hoogte. In sommige door de wet voorgeschreven gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres of een tijdelijke afwezigheid laten vermelden.

Vergeet niet ook deze instellingen te verwittigen:

 • werkgever
 • energieleverancier
 • drinkwatermaatschappij
 • telefoon-, internet- en gsm-operator
 • kabelmaatschappij
 • ziekenfonds
 • kinderbijslagfonds
 • pensioendiensten
 • werkgever en vakbond
 • verzekeringsmaatschappij
 • bank en/of spaarkas
 • kredietinstelling
 • diensten gezins- of bejaardenhulp
 • abonnementsdiensten van kranten en tijdschriften
 • secretariaten van de verenigingen waarvan je lid bent
 • bibliotheek
 • school
 • vrienden, familie

   

 

Voor zelfstandigen:

 • BTW-kantoor
 • ondernemingsloket
 • kas voor sociale verzekering van zelfstandigen

   

 

Voor werklozen:

 • RVA
 • VDAB
 • hulpkas voor werkloosheidsuitkering
 • vakbond

   

 

Als je een wapenvergunning hebt:

 • Politie wapenadministratie

   

 

En tenslotte ook:

 • postkantoor

   

Tegen vergoeding wordt je briefwisseling gedurende zes maanden naar je nieuwe adres doorgestuurd. Je kan in het postkantoor ook speciale kaarten kopen waarmee je iedereen op de hoogte brengt van je adreswijziging.