Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Het college van burgemeester en schepenen

De lokale politie Zwijndrecht is een ééngemeentepolitiezone. Hierdoor oefent het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden uit van het politiecollege (art. 29bis van de Wet op de Geïntegreerde politie op twee niveaus) .

Het college komt in principe wekelijks samen en behandelt dan bevoegheden die tot de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps behoren, zoals:
  • specifieke dossieropvolging (aankopen – aanbestedingen);
  • opvolgen van de bedrijfsvoering binnen het korps (organisatorisch, tucht….);
  • bespreking van het voorstel tot politiebegroting;
  • goedkeuring van arbeidscontracten (bepaalde en onbepaalde duur).

De korpschef is aanwezig bij de beraadslaging van het college telkens er onderwerpen worden besproken die betrekking hebben op het politiekorps.