Naar inhoud
Onthaal

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Diefstal en verlies van inschrijvingsbewijs

Voor ieder motorvoertuig dat in België is ingeschreven, wordt een inschrijvings- of kentekenbewijs (de zogenaamde roze kaart) afgeleverd. Dit inschrijvingsbewijs dient steeds aan boord van het voertuig te worden bewaard, telkens men deelneemt aan het verkeer. Daar het een wettelijke verplichting is hierover te beschikken, dient ingevolge diefstal of verlies onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de lokale politie.

Daar heel wat fraude met dit soort documenten wordt gepleegd, dienen een aantal spelregels te worden gevolgd bij de aanvraag. Zo wordt het attest principieel - er zijn enkele uitzonderingen - enkel afgeleverd aan de houder van het inschrijvingsbewijs. Wanneer de houder van een nummerplaat een rechtspersoon (firma) is, dient de aangifte te gebeuren door de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Je dient je tevens met het betrokken voertuig aan te bieden op het politiekantoor. Wanneer niet aan beide voorwaarden tezamen voldaan is, zal géén attest worden uitgereikt. Je brengt als houder van het inschrijvingsbewijs bovendien een geldig identiteitsdocument mee.

Na de aangifte levert de politie vervolgens een zogenaamd “attest van ongewilde buitenbezitstelling van een inschrijvingsbewijs” af. Dit attest is 1 maand geldig en dient om een nieuw inschrijvingsbewijs te kunnen aanvragen bij de Dienst Wegverkeer.

Strikt wettelijk genomen mag je met het voertuig niet meer aan het verkeer deelnemen tot je in het bezit bent van een nieuw inschrijvingsbewijs.