Naar inhoud
Onthaal

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Diefstal & verlies van identiteitsdocumenten

Iedere Belg vanaf de leeftijd van 15 jaar dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument. Wanneer je dit document (of elektronische kaart) hebt verloren of wanneer dit werd gestolen, ben je verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie.

Wanneer we verder spreken over een identiteitsdocument, gaat dit over:

  • een identiteitskaart;
  • een paspoort;
  • een verblijfstitel (model met chip);
  • de Kids-ID.


De aangifte van verlies of diefstal van je identiteitsdocument dient steeds persoonlijk te gebeuren tijdens de openingsuren van het politiecommissariaat.

Bij diefstal van een Kids-ID dient de aangifte te gebeuren door een ouder. Van het verlies van een Kids-ID wordt geen aangifte gedaan bij de politie. De aangifte van verlies kan rechtstreeks gebeuren bij de dienst bevolking (voor Zwijndrecht maakt u een afspraak bij de dienst Leven) die de KIDS-ID uitreikte.

Het is aangewezen om bij de aangifte tevens in het bezit te zijn van een ander - bij voorkeur officieel - document (vb. rijbewijs) waarmee je je identiteit kan bewijzen. 

Na aangifte hiervan word je in het bezit gesteld van een attest verlies of diefstal van een identiteitsdocument. Met dit document kun je vervolgens een nieuw identiteitsdocument aanvragen op de dienst bevolking (voor Zwijndrecht maakt u een afspraak bij de dienst Leven) van de gemeente waar je bent ingeschreven. Dit attest vormt tevens het belangrijkste officiële document waarmee je in tussentijd je identiteit kan bewijzen (bijvoorbeeld aan de politie).DocstopVooraleer aangifte te doen van verlies of diefstal bij de politie, kan je eerst je identiteitsdocument laten blokkeren bij DocStop op het gratis nummer 00800 2123 2123. Hierbij voorkom je frauduleus gebruik van je identiteitsdocument. Met je identiteitsbewijs kan iemand in uw plaats een telefoonabonnement openen, een aankoop doen bij de post, ...