Naar inhoud

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 09.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Evenementen

In de gemeente worden heel wat evenementen georganiseerd: wielerwedstrijden, optochten, braderijen, jaarmarkt, kermissen, straatfeesten ... Deze evenementen worden georganiseerd door het gemeentebestuur, verenigingen, buurtcomités, ... 

De dienst evenementen geeft het gemeentebestuur advies omtrent openbare orde, veiligheid, verkeersafwikkeling, ...  De politie maakt zonodig eveneens afspraken met de organisator en ziet toe op het goede verloop van de activiteiten.

Deze dienst is tevens dossierbeheerder voor alles wat de wapenwetgeving aangaat.  Heb je vragen over een wapenvergunning, dan kan je bij deze dienst terecht.

Wat doet deze dienst?