Naar inhoud
Onthaal

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Fietsen - www.gevondenfietsen.be

Het fenomeen van de fietsdiefstallen, wordt binnen de politiezone Zwijndrecht op een projectmatige manier aangepakt aan de hand van tal van maatregelen. Één van deze maatregelen betreft de plaatsing van teruggevonden fietsen op de website www.gevondenfietsen.be.

Onze ervaring leert dat heel wat fietsen die wij terugvinden of die bij onze diensten als gevonden worden binnengebracht, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden bezorgd. Deze fietsen worden met andere woorden na verloop van enige tijd eigendom van de gemeente, die ze op haar beurt openbaar verkoopt.

Een belangrijke reden voor deze spijtige realiteit, is dat nog steeds te weinig fietsen zijn gegraveerd. Een uniek graveringsnummer (meestal het rijksregisternummer van de eigenaar) laat ons namelijk steeds zeer snel toe de eigenaar terug te vinden.

Teneinde toch de kans te vergroten dat een gevonden fiets kan worden terugbezorgd aan zijn eigenaar, worden bij ons alle gevonden fietsen zonder graveringsnummer, met foto en beschrijving geplaatst op de website gevondenfietsen.be. Iedereen die zijn fiets heeft verloren, kan deze website raadplegen. Af en toe slagen we er op die manier toch in een eigenaar te bereiken. Wanneer men op deze site zijn -gestolen- fiets meent te herkennen, dient men met onze diensten contact te nemen voor verdere afhandeling.