Naar inhoud
Onthaal

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Fietsgraveren

Een zeer belangrijke maatregel in de strijd tegen de fietsdiefstallen, is het graveren van je fiets. Zo is gebleken dat een gegraveerde fiets minder wordt gestolen dan een niet gegraveerde fiets en is de kans op terugvinden véél groter wanneer hij toch zou worden gestolen. Vele fietsdiefstallen zijn namelijk gebruiksdiefstallen, waarbij na gebruik van de fiets deze wordt gedumpt.

Een fietsgravering houdt in dat op het fietsframe een uniek registratienummer wordt aangebracht. Het nummer dat wij hiervoor gebruiken, is het rijksregisternummer van de eigenaar. Het nummer wordt door ons aangebracht met een thermisch beveiligingsetiket. Dit label is zeer moeilijk te verwijderen en biedt tevens als voordeel dat het frame niet kan worden beschadigd. Laatste kan belangrijk zijn wat betreft eventuele garantievoorwaarden gekoppeld aan nieuwe fietsen.

Iedere bewoner van Zwijndrecht/Burcht kan voor deze service ook bij onze diensten terecht. Dit kan elke werkdag tussen 08.00u en 18.00u. Men is hierbij uiteraard in het bezit van zijn fiets en zijn identiteitskaart.

Wij houden van deze registraties tevens een elektronisch bestand bij.