Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

De gemeenteraad

De lokale politie Zwijndrecht is een ééngemeentepolitiezone. Hierdoor oefent de gemeenteraad de bevoegdheden van de politieraad uit (art. 29bis van de Wet op de Geïntegreerde politie op twee niveaus).

De gemeenteraad komt in principe 10 maal per jaar samen en behandelt de bevoegheden die tot de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps behoren, zoals:
  • het benoemen en bevorderderen van personeelsleden van de lokale politie;
  • de goedkeuring van de politiebegroting (incluis begrotingswijziging en de jaarrekening);
  • de kennisname van het zonaal veiligheidsplan;
  • de gemeenteraad kan zich eveneens laten informeren over de werking van de lokale politie.

De gemeentesecretaris is van rechtswege secretaris van de politiezone en de gemeenteontvanger is de bijzonder rekenplichtige van de zone.