Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

Het ontstaan van de lokale politie Zwijndrecht

De lokale politie Zwijndrecht is een zeer jonge organisatie waar evenwel een lange en bewogen geschiedenis aan vooraf gaat. De lokale politie Zwijndrecht ontstond op 1 januari 2002 uit de fusie van de Rijkswachtbrigade Zwijndrecht en de Gemeentepolitie Zwijndrecht. Deze nieuwe politieorganisatie was het resultaat van ingrijpende wijzigingen in het politielandschap van België.

 

Tot 1 januari 2001 kende België 3 grote politiekorpsen: de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie bij de parketten. Het Heizeldrama, de bende van Nijvel en de aanslagen van de CCC in de jaren 80 brachten het gebrek aan samenwerking tussen deze politiediensten pijnlijk aan het licht. Deze gebeurtenissen leidden tot de eerste voorzichtige maar belangrijke hervormingen van de politiediensten; de demilitarisering van de rijkswacht en de modernisering van de gemeentepolitie.

 

De drie reguliere politiediensten bleven evenwel naast elkaar bestaan maar midden de jaren 90 werden de ‘interpolitiezones’ (IPZ) in het leven geroepen. Deze IPZ’s bestonden soms uit 1 maar meestal uit verscheidene gemeenten waar de gemeentepolitie en de rijkswachtbrigades samen een permanente plaatselijke politiezorg moesten leveren. Zwijndrecht vormde samen met de grootstad Antwerpen de ‘IPZ Antwerpen – Zwijndrecht’. De gemeentepolitie Zwijndrecht, de gemeentepolitie Antwerpen en de rijkswachtbrigade Zwijndrecht verzorgden samen de plaatselijke politiezorg op het grondgebied van Antwerpen linkeroever en Zwijndrecht.

 

De zaak ‘Dutroux’ en in het bijzonder zijn ontsnapping uit het gerechtsgebouw van Neufchâteau hebben geleid tot een aardverschuiving binnen het Belgische politielandschap. De verschillende politiediensten gingen op in een geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus.

Op het lokaal niveau kwam er in elke politiezone één lokale politie,die bestond uit het samengaan van de verschillende korpsen van de gemeentepolitie en de rijkswachtbrigades. Zij verzekeren binnen het grondgebied van de politiezone, de gehele basispolitiezorg. Dit wil zeggen dat de lokale politie instaat voor de dringende interventies, het onthaal (aangiftes en klachten), de wijkwerking, een veilig en vlot verkeer, de handhaving van de openbare orde, de lokale recherche en slachtofferbejegening.

Op het federaal niveau kwam er één federale politie die de gespecialiseerde functies en steun aan de lokale politie verzekert. België werd op lokaal niveau opgedeeld in 196 politiezones. Deze bestaan soms uit 1, maar meestal uit verscheidene gemeenten. Zwijndrecht dat ondertussen niet langer een IPZ met de grootstad Antwerpen vormde, werd de ééngemeentezone Zwijndrecht.

 

Na een intensieve voorbereiding was de lokale politie Zwijndrecht één van de 29 politiezones die op 1 januari 2002 officieel van start gingen.