Naar inhoud
Secretariaat

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht.LIK@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Informatie over schadegevallen en processen-verbaal

Indien je slachtoffer was van feiten en je verwittigde de politie, zal deze niet altijd een proces-verbaal opstellen. De politie zal slecht een proces-verbaal opstellen wanneer er blijkbaar een misdrijf gepleegd werd of wanneer bepaalde onderrichtingen voorschrijven dat een proces-verbaal opgesteld moet worden. Dit laatste is ondermeer het geval bij verlies van een bijvoorbeeld een identiteitskaart.

Er werd geen proces-verbaal opgesteld:
Wanneer er geen proces-verbaal opgesteld wordt, beperkt de politie zich tot de registratie van de feiten in een meldingsregister. Als je de lokale politie Zwijndrecht verwittigde en er werd geen proces-verbaal opgesteld, kan je als slachtoffer, klager of betrokken partij een meldingsfiche opvragen bij de lokale politie Zwijndrecht. Je dient dit evenwel persoonlijk te doen bij het onthaal op het commissariaat.

Er werd proces-verbaal opgesteld:
Wanneer er proces-verbaal opgesteld wordt, mag de politie in principe geen afschriften van deze processen-verbaal overmaken aan burgers, firma’s of diensten. De politie mag u tevens geen informatie geven over het verloop of resultaat van een onderzoek. De informatie die de politie u mag verstrekken, beperkt zich tot het proces-verbaalnummer en de bestemmeling van het proces-verbaal.
Als er proces-verbaal opgesteld werd, zal dit proces-verbaal afhankelijk van de feiten al dan niet verzonden worden aan de Procureur des Konings.
Wanneer het proces-verbaal door de politie afgewerkt is, zal je als slachtoffer of klager een ‘attest van klachtindiening’ ontvangen. Aangezien het bij bepaalde processen-verbaal weken of maanden kan duren alvorens het proces-verbaal volledig afgewerkt is, zal ook het attest van klachtindiening pas dan verzonden worden. In de gevallen waar de politie een proces-verbaal opstelt en dit proces-verbaal bewaard wordt op het commissariaat en dus niet verzonden wordt aan de Procureur des Konings, zal je bij het attest van klachtindiening tevens een kopij van het proces-verbaal ontvangen.

Wens je als betrokken partij meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot een proces-verbaal kan je telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de lokale politie Zwijndrecht. De gegevens die de medewerkers van het secretariaat zullen verstrekken, beperken zich evenwel tot het proces-verbaalnummer, de datum van opstelling, de bestemmeling en of het proces-verbaal verzonden werd aan het parket.