Naar inhoud

relevante info

In orde met je evenement

Elk evenement dat je organiseert in de openbare of dat publiek toegankelijk is (al dan niet betalend), moet je aanvragen. Deze aanvraag moet goedgekeurd worden door de gemeente. Het kan daarbij ondermeer gaan om straatfeesten, festivals, kermissen of sportevenementen (met uitzondering van wielerwedstrijden). 

Als je een evenement organiseert, heb je vaak een aantal toelatingen nodig. Denk maar aan straten parkeer- en/of verkeersvrij maken, muziek spelen, afwijken van sluitingsuur, een tent plaatsen op openbaar domein, een tombola organiseren, politiebegeleiding bij stoeten of autokaravaans, bewegwijzering plaatsen ...

Je kunt je evenement aanvragen via de gemeente. Meer informatie vind je op 'Aanvraag evenement'. Daar vind je ook een e-formiulier om je aanvraag in te dienen.