Naar inhoud

relevante info

Inschrijving in het bevolkingsregister

Belgen en vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in België te vestigen, moeten worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk aanwezig zijn. Als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters levert de gemeente aan deze personen een identiteitskaart af. Het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister maken één enkel alfabetisch register uit.