Naar inhoud

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht.recherche@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 09.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

Lokale recherche

Criminaliteit is een overkoepelend begrip voor heel wat soorten misdrijven. Ook de misdrijven op zich kunnen enorm verschillend zijn qua complexiteit en omvang. Daar niet alle misdrijven kunnen worden afgehandeld binnen de eerstelijnsvaststellingen door -bijvoorbeeld- de interventiedienst, beschikt onze organisatie eveneens over een gespecialiseerde dienst lokale recherche. Deze dienst valt onder de zuil “interventie & bijzondere diensten”.

Onze lokale recherche bestaat uit een aantal rechercheurs die gespecialiseerd zijn in gerechtelijk onderzoek en zij hebben elk hun specifieke expertises. Zo zijn er collega’s gespecialiseerd in schijnhuwelijken, een ander in drugsdelicten,... . De lokale recherche komt tussen daar waar de andere diensten hun vaststellingen hebben beëindigd. Hun belangrijkste taak is zodoende het verder uitpluizen van dossiers, met als belangrijkste doel de feiten te kunnen ophelderen. Hierbij maken zij ook soms gebruik van gespecialiseerde onderzoekstechnieken.
 
De lokale recherche heeft tot slot een spilfunctie in het politioneel informatiebeheer. Zo volgt deze dienst criminaliteitsfenomenen op, tracht zij tussen strafbare feiten verbanden te leggen, exploiteert zij binnengekomen geruchten. Uiteraard overstijgt zij hierbij ruimschoots onze gemeentelijke grenzen.