Naar inhoud
Managementteam

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 09.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Noodplanning

Het risico voor een industriëel incident is in de gemeente Zwijndrecht reëel aanwezig.

De overheid heeft de taak zich voor te bereiden op noodsituaties zodat de hulp- en veiligheidsdiensten alert kunnen reageren als het fout loopt. Op gemeentelijk niveau heeft de burgemeester de leiding over de bestrijding van de noodsituatie. In deze materie heeft elke gemeente ook een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. In de gemeentelijke veiligheidscel worden de noodplannen geactualiseerd en oefeningen georganiseerd en geëvalueerd. Risicoanalyse en informatie behoren ook tot het takenpakket van de veiligheidscel.

De gemeente beschikt over een gedetailleerd noodplan.

De noodplanning regelt de tussenkomst en samenwerking van verschillende diensten en overheden.  Op die manier komt in een noodsituatie een gecoördineerde interventie van de diensten op het terrein tot stand.  Verder worden alle maatregelen genomen om de gevolgen van de noodtoestand voor mens en milieu te beperken en terug te keren naar de normale situatie.

De politiediensten hebben volgende opdrachten op de getroffen plaats:
  • ordehandhaving: het vrijmaken en vrijhouden van de nodige ruimte voor de uitvoering van de hulpoperaties;
  • bijstand en ondersteuning aan de andere disciplines;
  • gerechtelijk onderzoek;
  • identificatie van slachtoffers.