Naar inhoud

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht.HRPlanning@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 09.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Personeelsdienst

De personeelsdienst heeft als belangrijkste klanten onze medewerkers. De personeelsdienst is een ondersteunende dienst opgesplitst in 2 grote takenpaketten; de dienstplanning en het personeelsbeheer.

De dienstplanning puzzelt per 2 maanden de dienstregeling in elkaar rekening houdend met het statuut van de politie en het feit dat de interventiedienst 24 uren op 24 en 7 dagen op 7 werkt.
De dienst personeelsbeheer behandelt de personeelsadministratie in al haar facetten.

Taken waar de personeelsdienst zich over buigt :

 • alles wat betreft het loon: van administratieve verwerking van prestaties tot en met de uitbetaling van het loon rekeninghoudend met vergoedingen en toelagen;
 • opvolging opleidingen, evaluaties en verloop van de loopbaan;
 • behandelen van dossier in verband met opzegging, ontslag of pensioen;
 • onthaal van nieuwe personeelsleden;
 • overleg met vakbondsorganisaties;
 • aanvragen verlof en loopbaanonderbreking;
 • opvolging ziekte en arbeidsongevallen;
 • bijhouden en aanvullen van het persoonlijke dossier van elk personeelslid;
 • overleg met de arbeidsgeneesheer en de dienst arbeidspreventie;
 • behandelen van mobiliteitsdossiers wanneer een personeelslid zich kandidaat stelt om elders binnen de politie te gaan werken;
 • organisatie van selectiecommissies;
 • stagiairs (aspiranten) begeleiden tijdens hun stageperiode;
 • het personeelsbehoefteplan en organigram aanpassen.

Wat doet deze dienst?