Naar inhoud
Interventiedienst

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

Buiten de openingsuren is de interventie bereikbaar via de provinciale radiokamer

relevante info

Statuut van benadeeld persoon

 

Wanneer een proces-verbaal door de politiediensten wordt overgemaakt aan het openbaar ministerie, kan het voor het slachtoffer en/of benadeelde partij, interessant zijn om op de hoogte te worden gehouden van het verder verloop van het strafdossier. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, biedt de wet (art. 5bis V.T. Sv.) u de mogelijkheid om het “statuut van benadeeld persoon” aan te vragen.

Hoe kan dit gebeuren? Door in persoon of via een advocaat een “verklaring van benadeeld persoon” af te leggen op het secretariaat van het parket van de procureur des Konings. Voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (waaronder de lokale politie Zwijndrecht ressorteert) betreft dit het volgende adres: Bolivarplaats 20, te 2000 Antwerpen.

Een modeldocument “verklaring van benadeeld persoon” kan u in bijlage terugvinden.      

Als benadeeld persoon wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing van de procureur (bijvoorbeeld: seponering mét opgave van de reden; instellen van een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter; etc.) en van een eventuele rechtsdag van een onderzoeksgerecht. U kan ook elk stuk dat u nuttig acht laten toevoegen aan het dossier.