Naar inhoud
Dienst Bevolking
Administratief Centrum
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

kaart weergeven

Tel:  03 250 48 30
Fax:  03 250 48 39
bevolking@zwijndrecht.be

Openingstijden

maandag van 9 tot 12 u.
dinsdag van 9 tot 12 u. en van 17.30 tot 19.30 u.
woensdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u.
donderdag van 9 tot 12 u.
vrijdag van 9 tot 12 u.

relevante info

Strafregister

Wat?

Iedereen die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister (voorheen getuigschrift goed zedelijk gedrag) aanvragen. Er zijn twee verschillende modellen naargelang het doel waarvoor het uittreksel dient:

Model 1 kan je aanvragen voor de uitoefening van een activiteit die niet valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 2 kan je aanvragen om een activiteit uit te oefenen die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.


Hoe aanvragen?

Het is de belanghebbende die het uittreksel persoonlijk en met identiteitskaart dient aan te vragen bij de dienst Bevolking. Voor elke aanvraag moet je een formulier ondertekenen. Indien om een gewettigde reden een ander persoon het uittreksel komt afhalen dient dit aanvraagformulier eerst te worden opgehaald. De aanvrager vult de volmacht in, ondertekend het  en geeft een fotokopie van zijn identiteitskaart mee ter staving van de echtheid van zijn handtekening. De afhaler brengt eveneens zijn identiteitskaart mee.

Te vermelden bij elke aanvraag:
- reden waarvoor het uittreksel dient
- het huidige beroep

Dit uittreksel is gratis.

Het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister kan niet via e-mail.