Naar inhoud
Lokale Economie

Laarstraat 90
2070 Zwijndrecht

Bekijk op de kaart


Tel:  0800 99 604
lokale.economie@zwijndrecht.be

Openingstijden

maandag van 8.30 u. tot 12.30 u. & 14  u. tot 16 u.
dinsdag van 16 u. tot 19.30 u.
woensdag van 8.30 tot 16 u. 
donderdag van 8.30 u. tot 12.30 u.
vrijdag van 8.30 tot 12.30 u. 

U kunt ook een afspraak maken.

relevante info

Vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterken dranken

Toekomstige verkopers, verstrekkers of schenkers van gegiste of sterke drank moeten vooraf een aanvraag indienen bij de dienst middenstand.

Wilt u gegiste of sterke dranken verkopen, verstrekken of schenken (bijvoorbeeld verkoop van sterke drank in een supermarkt, schenken van bier in een horecazaak,...), dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

De gemeente gaat na:

* in hoeverre de vaste drankslijterij voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneattest)
* voor reizende en vaste drankslijterijen, in hoeverre de uitbater en de bij hem inwonende personen die aan de exploitaie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in één der gevallen van uitsluiting, vastgesteld na controle van het strafregister (moraliteitsattest)

Indien u voldoet aan de gestelde eisen inzake hygiëne en moraliteit, levert de gemeente u een positief bericht af.  Na ontvangst van dit positief bericht en indien u in orde bent met de overige formaliteiten tot opening van een (horeca)zaak, kan u starten met de uitbating.

Tarief:

De aanvraag en de afgifte van een vergunning tot het schenken van gegiste en/of sterke dranken zijn kosteloos.

Mee te brengen:

* identiteitskaart
* uitreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
* voor vennootschappen: kopie statuten en kopie publicatie in het Belgisch staatsblad
* kopie van de handelsovereenkomst