Naar inhoud

relevante info

Werken bij de lokale politie Zwijndrecht

Affiche recrutering
De lokale politiezone Zwijndrecht is één van de 195 politiezones van België. Het is een ééngemeentezone en een van de kleinere zones van België qua aantal medewerkers en qua oppervlakte. 
 
Bij de lokale politie Zwijndrecht staat ‘De dienstverlening centraal’. Wij leggen dan ook de nadruk op professionaliteit en kwaliteit van het takenpakket en diensten; 
  • een goed onthaal,
  • een efficiënte interventiedienst,
  • een aanspreekbare wijkwerking in de deelgemeenten Zwijndrecht en Burcht en in het havengebied,
  • een lokale recherche gericht op het onderzoek en opheldering van misdrijven,
  • een professionele verkeersdienst en
  • een optimale slachtofferzorg
Bij deze taken krijgen zij ondersteuning van de medewerkers logistiek, personeelsbeheer en secretariaat.
 
Zwijndrecht is een voorstedelijke gemeente met een uitgestrekte industrie en twee woonkernen, doorsneden door grote verkeersaders. Dit alles geeft een extra dimensie aan de politionele dienstverlening  in de zone. Tevens werken wij nauw samen met de politie Antwerpen.
 
De politiezone beschikt hierbij over 60 enthousiaste medewerkers die samenwerken in teamverband aan en voor een veilige en leefbare omgeving.