Naar inhoud

Zonaal veiligheidsplan

Het veiligheidsplan voor de politiezone Zwijndrecht, met name het zonaal veiligheidsplan 2014-2017, werd eind 2013 goedgekeurd door alle betrokken actoren en nam een effectieve start op 1 januari 2014.

In het zonaal veiligheidsplan worden de strategische doelstellingen (fenomenen waaraan de politie prioritair zal werken) bepaald. Deze strategische doelstellingen worden niet lukraak gekozen maar worden bepaald na ondermeer een analyse van de criminaliteit, de veiligheid en leefbaarheid binnen de politiezone, de bevraging van de burger en sleutelfiguren. Tevens moet het zonaal veiligheidsplan rekening houden met het nationaal veiligheidsplan en de beleidslijnen van het parket en de burgemeester.

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Zwijndrecht 2014-2017 weerhield volgende strategische doelstellingen binnen het domein veiligheid:

  • verkeersveiligheid;
  • diefstallen in woningen;
  • diefstallen aan en uit voertuigen.

Binnen het domein van het intern functioneren werden volgende doelstellingen weerhouden:

  • uitwerken van een communicatieplan;
  • uitwerken van een opleidingsplan
  • de financiële cyclus in relatie tot het zonaal veiligheidsplan