Naar inhoud

Zonaal veiligheidsplan

Het veiligheidsplan voor de politiezone Zwijndrecht, met name het zonaal veiligheidsplan 2020-2025, werd op 24 oktober 2019 goedgekeurd door alle betrokken actoren en neemt een effectieve start op 1 januari 2020.

In het zonaal veiligheidsplan worden de strategische doelstellingen (fenomenen waaraan de politie prioritair zal werken) bepaald. Deze strategische doelstellingen worden niet lukraak gekozen maar worden bepaald na onder meer een analyse van de criminaliteit, de veiligheid en leefbaarheid binnen de politiezone, de bevraging van de burger en sleutelfiguren. Tevens moet het zonaal veiligheidsplan rekening houden met het nationaal veiligheidsplan en de beleidslijnen van het parket en de burgemeester.

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Zwijndrecht 2020-2025 weerhield volgende externe prioriteiten:

  • verkeersveiligheid,
  • intrafamiliaal geweld en
  • overlast.

Als aandachtspunt werd cybercriminaliteit weerhouden

Binnen het domein van het intern functioneren werden volgende interne prioriteiten weerhouden:

  • een kwalitatief welzijnsbeleid uitbouwen, 
  • een vorming- en opleidingsbeleid ontwikkelen en
  • de relatie beleidsvrije ruimte en reguliere werking optimaliseren