Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

relevante info

De zonale veiligheidsraad

Binnen elke politiezone bestaat een zonale veiligheidsraad. Deze raad komt systematisch bijeen en bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie (dirco). Bij elke vergadering van de raad kunnen deskundigen worden uitgenodigd om een bijzonder thema te bespreken.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn:

 • de voorbereiding, bespreking en goedkeuring van het zonale veiligheidsplan;
 • de goedkeuring van de actieplannen die het zonale veiligheidsplan uitvoeren;
 •  de evaluatie en opvolging van de opdrachten van de lokale politie op federaal niveau;
 • de evaluatie en bijsturing van het zonaal veiligheidsplan en de actieplannen;
 • de afstemming en coördinatie van de verschillende politiediensten actief op het grondgebied van de politiezone.

De samenstelling van deze raad is momenteel:
 • burgemeester André Van de Vijver
 • procureur des konings Franky De Keyzer
 • directeur-coördinator, hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst;
 • gerechtelijk directeur, hoofdcommissaris Yve Driesen;
 • korpschef van de lokale politie, commissaris Marc Snels;
 • secretaris van de zonale veiligheidsraad, commissaris Werner Fabré;
 • de diensthoofden van de lokale politie, de commissarissen Mark Bastiaenssens, Frank Andreassen en adviseur Isabelle Hauspie.