Naar inhoud

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht.verkeer@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Verkeersdienst

De belangrijkste opdrachten van de verkeersdienst zijn verkeerstoezicht, verkeersacties en adviesverlening.

De lokale politie verricht preventieve en repressieve acties op de naleving van de verkeersregels.  De inspanning van deze controles ligt vooral op snelheid, alcohol, veiligheidsgordel en bromfietsen.  Maar ook andere verkeersinbreuken zoals onveilig en hinderlijk parkeren ontsnappen niet aan het verkeerstoezicht.

De verkeerspolitie is elke schooldag nadrukkelijk aanwezig in de schoolomgeving voor een veiliger verkeer.

De verkeersdienst verleent ook advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.  Zo is de verkeersdienst ook steeds vertegenwoordigd in de gemeentelijke verkeerscel die maandelijks vergadert over verkeerszaken in Zwijndrecht. Over vragen in verband met verkeer en mobiliteit zal de verkeersdienst je zeker kunnen informeren.  Een verkeersconsulente werd aangeworven om deze dienstverlening nog te verbeteren.