Naar inhoud

Camerabewaking door particulieren

Pictogram camerabewaking

De lokale politie Zwijndrecht krijgt geregeld vragen van burgers in verband met het plaatsen van bewakingscamera's. Hieronder geven we dan ook kort de wettelijke regels weer die van toepassing zijn bij het plaatsen van een bewakingscamera en in het bijzonder wanneer een camera een deel van de openbare weg filmt.

De Camerawet onderscheidt drie soorten plaatsen, waarvoor telkens andere regels gelden.

  1. Niet-besloten plaatsen zijn plaatsen, veelal open ruimten, die meestal worden beheerd door de overheid, vb. de openbare weg, een gemeentelijk park.
  2. De voor het publiek toegankelijke, besloten plaatsen zijn door een omsluiting afgebakende plaatsen, ruimten of gebouwen waar diensten worden aangeboden en bestemd zijn voor gebruik door het publiek.  Deze plaatsen zijn toegankelijk voor iedereen.  vb. handelszaken of openbare gebouwen. 
  3.  De niet-publiek toegankelijke besloten plaatsen zijn bv. privéwoningen en kantoorgebouwen en fabrieken waar geen diensten worden aangeboden.

Voor de plaatsing van een vaste bewakingscamera in een niet-besloten plaats is een adviesprocedure langs de gemeenteraad en de korpschef verplicht.  Voor de besloten plaatsen, al dan niet toegankelijk voor het publiek geldt een dergelijke adviesverplichting niet.

Particulieren, bedrijven en handelaars plaatsen vaak vaste bewakingscamera’s aan de toegang tot hun eigendom als beveiliging van hun eigendommen tegen bv. diefstal.  Hierbij wordt dikwijls ook een stukje van het openbaar domein mee in beeld genomen zoals het voetpad voor de woning. 

Een ministeriële omzendbrief van 2009 bepaalt dat bedrijven, handelaars en particulieren hiervoor geen voorafgaand advies moeten vragen aan de korpschef van de politiezone en de gemeenteraad, op voorwaarde dat de camera niet specifiek gericht wordt op het openbaar domein en slechts een minimaal deel van het openbaar domein filmt.  Zij moeten wel voldoen aan de andere vereisten van de privacywet, zoals de plaatsing van een pictogram, de maximale bewaartermijn van één maand en de aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (www.privacycommission.be).  Deze elektronische aangifte via de website van de Commissie zorgt er voor dat aan de mededelingsplicht is voldaan.  Er dient dus geen aparte mededeling aan de korpschef te gebeuren.

Camera’s voor louter persoonlijk of huiselijk gebruik dienen niet aan de privacycommissie gemeld te worden.

Datum van het bericht: vrijdag 01 juli 2016
Nieuwsoverzicht