Naar inhoud

Lokale Veiligheidsmonitor 2018: vul de enquête in

Enquete
Zo’n 1400 Zwijndrechtenaren zullen vanaf midden maart een enquête in de brievenbus krijgen over verschillende veiligheidsthema’s. Deze grootschalige enquête wordt via steekproef verdeeld.

Deze ‘Lokale Veiligheidsmonitor 2018’ is een bevolkingsbevraging op initiatief van de politie, de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Een statistische steekproef bepaalde wie zo’n vragenlijst zal krijgen. De politie roept alle ontvangers vriendelijk op om hieraan deel te nemen, op papier of online.

Je medewerking is van groot belang

Je krijgt vragen over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en kwaliteit van het politieoptreden. Deze informatie bevat waardevolle indicatoren om het veiligheidsbeleid van onze gemeente uit te werken. Je medewerking aan deze enquête is dus van groot belang. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Begin 2019 verwachten we de resultaten die opgenomen zullen worden in verschillende beleidsplannen.

Meer info

Voor meer info over de Lokale Veiligheidsmonitor 2018 kan je elke weekdag tussen 10 en 17u terecht bij de lokale politie Zwijndrecht op 03 250 64 10.

Datum van het bericht: zondag 11 maart 2018
Nieuwsoverzicht