Naar inhoud

Controle-actie zwaar vervoer

Vrachtwagen

Op 23/03/2018 controleerden wij op de Keetberglaan in totaal 55 wegtransporten. Hierbij werden in totaal 20 inbreuken vastgesteld:

  • 12 inzake rij- en rusttijden
  • 4 inzake wetgeving rond vervoersvergunning
  • 3 inzake ADR
  • 1 inzake ladingzekering

Verder werden er 4 bestuurders geverbaliseerd inzake gordeldracht. In totaal werd er voor € 4941 onmiddellijke inning afgerekend.

Datum van het bericht: maandag 26 maart 2018
Nieuwsoverzicht