Naar inhoud

Betwisting onmiddellijke inning

Onmiddellijke inning

Op 28 maart 2018 trad ‘Crossborder’ in werking. Wanneer de politie een ‘onmiddellijke inning’ opstelt bij een verkeersovertreding, beperkt de politie zich tot de registratie van de gegevens in haar informaticasysteem. De gegevens worden automatisch via justitie overgemaakt aan een externe partner die door justitie werd aangesteld om de verdere verwerking van de onmiddellijke inning te doen.

Voor de verbaliserende politiedienst is na deze overdracht het dossier afgesloten en kunnen zij geen bijkomende gegevens of documenten meer toevoegen of wijzigingen aanbrengen aan het dossier.

Je ontving een afschrift van het proces-verbaal en een begeleidende brief. Je kan natuurlijk de overtreding betwisten of je voertuig werd door een andere persoon bestuurd.

Je kan de betwisting of de identiteit van de bestuurder van je voertuig doorgeven op de website www.verkeersboetes.be door het betwistingsformulier in te vullen, af te printen en te versturen naar het adres dat vermeld is op het antwoordformulier. Stuur het betwistingsformulier niet naar de vaststellende politiedienst want zij kunnen deze gegevens niet registreren en je zal aanmaningen tot betaling ontvangen.

Je logt in op de website www.verkeersboetes.be met het PV-nummer en de identificatiecode die je terugvindt links bovenaan de begeleidende brief die je met het afschrift van het proces-verbaal ontving.

Beschik je niet over een computer of internetverbinding of is er iets niet duidelijk dan kan je ook contact opnemen met de helpdesk op het nummer +32 (0)2 278 55 60.

Datum van het bericht: dinsdag 12 juni 2018
Nieuwsoverzicht