Naar inhoud

Maandthema verkeer

Politieagent

Elk maand geeft de lokale politie extra aandacht aan 2 verkeersthema’s.

MAART

In maart hielden we een sensibiliseringscampagne rond de landbouwwegen aan de Half Maan.  Na deze actie stelden we 6 processen-verbaal op tegen bestuurders die deze weg als sluipweg namen.

Foutparkeren aan de nachtwinkels was het tweede thema in maart.  Daarvoor werden 15 chauffeurs beboet.

APRIL

Voor april blijft het sluipverkeer aan de Half Maan, evenals in de Neerstraat een actiepunt.  Tweede thema is het foutparkeren in de woonerven.

De regelgeving in verband met landbouwwegen vind je terug in ons artikel 'Landbouwweg is geen sluipweg' op onze website.

Neerstraat:

In de Neerstraat verbiedt een bord C3 de toegang voor iedere bestuurder in beide richtingen, uitgezonderd landbouwvoertuigen, leveranciers en hulpdiensten. Ook fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen er door.

Bestuurders die dit bord negeren begaan een inbreuk van de EERSTE graad (€58/inbreuk)

Woonerf:

De toegang van een woonerf wordt aangeduid met een bord F12a, de uitgang met een bord F12b.

Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.

Spelen is er eveneens toegelaten.

Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.

Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

Foutparkeren binnen een woonerf is een inbreuk van de eerste graad (GAS-boete €58)

Datum van het bericht: donderdag 04 april 2019
Nieuwsoverzicht