Naar inhoud

De lokale politie Zwijndrecht is op zoek naar een nieuwe korpschef

Lokale politie Zwijndrecht

Tweede oproep tot kandidaatstelling

VOOR HET MANDAAT VAN KORPSCHEF VAN DE LOKALE POLITIEZONE 5346 ZWIJNDRECHT (mandaat categorie 1)

Voor leden van het operationeel kader

Ambt is vacant vanaf 01/01/2021

De selectie gebeurt door een selectiecommissie.

De uiterste datum van indienen van de kandidaturen is 16 oktober 2020 (inbegrepen)

De oproep tot kandidaatstelling vindt u op PolNews.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij HCP Frank NOENS op 03/250.64.15.

Datum van het bericht: dinsdag 15 september 2020
Nieuwsoverzicht