Naar inhoud

Cybercrime

Cybercrime

In het zonale veiligheidsplan 2020-2025 van de lokale politie Zwijndrecht werd cybercrime als aandachtspunt weerhouden. In functie hiervan werd door onze zone een preventieve folder ontwikkeld. Deze folder zal bedeeld worden aan elk gezin van Zwijndrecht en Burcht, hou dus zeker je brievenbus in de gaten.

Nadien zal de folder via de wijkagent aan nieuwe inwoners bezorgd worden. Deze folder zal ook beschikbaar worden gemaakt op ons kantoor en via externe partners.

Hou zeker ook nog onze Facebookpagina in de gaten want in het voorjaar van 2022 zal een infosessie inzake cybercrime worden georganiseerd, eveneens voor inwoners van Zwijndrecht en Burcht. Meer informatie hierover zal binnenkort volgen via onze Facebookpagina en via tal van andere kanalen.

Datum van het bericht: vrijdag 24 september 2021
Nieuwsoverzicht