Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
Fax:  03 250 64 11
info@politie.zwijndrecht.be

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

Communicatieplan

Onze communicatieaanpak is gebaseerd op een plan waarbij het gebruik van een website een belangrijk onderdeel is.

Het uitgangspunt is dat alle medewerkers zich met de bedrijfsfilosofie identificeren. In de bedrijfsfilosofie van de lokale politie Zwijndrecht staan de waarden van de gemeenschapsgerichte politiezorg (partnerschap, probleemoplossende aanpak, transparantie, verantwoording en betrokkenheid) centraal.

Hoe komen deze waarden via onze website tot uiting?
 • Door de zichtbaarheid van de organisatie zijn we aanwezig, aanspreekbaar en herkenbaar binnen de maatschappij waardoor transparantie en verantwoording mogelijk worden.
 • Het geven van informatie over onze werking en over bepaalde fenomenen (vb diefstallen in woningen) vergroot de betrokkenheid van de organisatie en zijn medewerkers.
 • Door de directe aanspreekbaarheid van onze diensten via een meldpunt (e-loket en mail) ontstaat er partnerschap en transparantie van onze organisatie.
De lokale politie moet haar communicatie opdelen als gevolg van:
 • de veelheid aan binnenkomende informatie;
 • de structuur van de open organisatie waarbij niet alle informatie via één kanaal binnenkomt;
 • het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie;
 • de relatie tussen de onderdelen van de organisatie met verschillende belanghebbenden.

Daarom zal de  communicatievorm afhangen van de informatie die we wensen te brengen:
 • taakinformatie;
 • beleidsinformatie;
 • HRM-informatie;
 • motiverende informatie – doelstellingen – realisatie - resultaten;
 • perswoordvoering  met snelle eerstelijnsinformatie en persberichten;
 • voorlichting door preventie en nazorg;
 • herkenbaarheid van de organisatie naar onze belanghebbenden.

De extern gerichte communicatie bestaat vooral uit haal- en beleidsinformatie die nuttig zijn voor onze partners (gemeentebestuur, justitiële diensten, andere politiediensten) en de geïnteresseerde burger.
In beperkte mate zal er via de website nieuws worden aangeboden, echter enkel bij concrete en directe feiten.

Als laatste is het belangrijk dat onze website de herkenbaarhei en eigenheid van de organisatie vergroot.