Naar inhoud
Lokale politie Zwijndrecht

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
Fax:  03 250 64 11
info@politie.zwijndrecht.be

Openingstijden

Weekdagen: 07.00 - 19.00 u.
Zaterdag: 07.00 - 13.00 u.
Zondag gesloten

PIOFAM

Deze ondersteunende processen gekend onder het letterwoord PIOFAM behelsen:

·    Personeel;
·    Informatisering;
·    Organisatieontwikkeling;
·    Financiën;
·    Administratie;
·    Materiële middelen;

Het opzet is werkmethodieken ontwikkelen die er voor zorgen dat de kerntaken:
  • noodhulp;
  • onderzoek;
  • informatie- en adviesverstrekking;
  • onthaal;
  • aangiftebehandeling en toezicht;
  • handhaving;

op een effectieve en efficiënte wijze kunnen gebeuren.

De rode draad bij deze PIOFAM-functies is niet het uitbouwen van een dienst maar wel van een beheersfunctie gekoppeld aan één of meer medewerkers. De impact van deze processen werkt doorheen de volledige organisatie. Elke beheersfunctie verzamelt een aantal taken (opdrachten) met daaraan gekoppeld medewerkers die proces-eigenaar worden van deze taken.

Momenteel is deze ontwikkeling nog embryonaal daar de focus in 2009 vooral werd gelegd op de uitwerking van strategische doelstellingen binnen het domein veiligheid zoals deze opgenomen zijn in het zonaal veiligheidsplan. De doelstellingen inzake intern functioneren die de bedrijfsvoering uitmaken, worden stelselmatig in kaart gebracht en moeten geïmplementeerd zijn tegen eind 2012.