Naar inhoud
Verkeersdienst

Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht


Tel:  03 250 64 10
PZ.Zwijndrecht.verkeer@police.belgium.eu

Openingstijden

Weekdagen: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Werken op/aan de openbare weg

Werken op/aan de openbare weg of wegenwerken zijn steeds onderworpen aan een voorafgaande vergunning.

Hoe ga je tewerk:

Minimaal 3 maanden voor de aanvangsdatum vul je het aanvraagformulier in via deze link naar de website van de gemeente Zwijndrecht.  

Als je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, dan druk je op de knop “verzenden”.  Het verkeersteam van de lokale politie verwerkt de aanvraag.  Na het inwinnen van de nodige adviezen, o.a. van de mobiliteitsambtenaar,  zal de vergunning voor de werken worden afgeleverd.

Op de vergunning staan de voorwaarden vermeld waaraan voldaan moet worden alvorens de werken mogen starten. De politie zal ook toezicht houden of de opgelegde voorwaarden worden nageleefd.