Naar inhoud
Verkeersdienst
Pastoor Coplaan 222
2070 Zwijndrecht
Tel:  03 250 64 10
Fax:  03 250 64 11
verkeer@politie.zwijndrecht.be

Openingstijden

Weekdagen: 08.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Je kan ook een afspraak maken

relevante info

Vergunning inname openbare weg

Bij een inname van de openbare weg dien je voorafgaandelijk een schriftelijke toelating van de burgemeester te vragen. De verkeersdienst van de lokale politie Zwijndrecht levert dergelijke vergunning - de zogenaamde werkvergunning - af in opdracht van de burgemeester.

Je hebt onder andere een werkvergunning nodig voor: het plaatsen van een container, een ladderlift (verhuis), een stelling, een bouwkraan, bouwmaterialen, een bouwkeet,… op de openbare weg.

Sinds 1 februari 2014 heft de gemeente Zwijndrecht een indirecte belasting op inname van het openbaar domein.

U betaalt deze belasting indien u een container, een stelling, een bouwkraan, bouwmaterialen e.d. op de openbare weg plaatst en dit voor een periode langer dan 14 dagen.

De belasting is vastgesteld op 0,40€ per kalenderdag en per vierkante meter oppervlakte die het belastbaar object inneemt op het openbaar domein. De belasting wordt verdubbeld over de gehele ingenomen oppervlakte bij het plaatsen van bouwkranen.


Hoe ga je tewerk:

  • Ten laatste 4 werkdagen voor aanvang van de werken doe je de aanvraag voor een werkvergunning bij de lokale politie. Voor een eenvoudige iname van de openbare weg zoals het plaatsen van een container, een stelling, een ladderlift, ... vul je de aanvraag in bij bij het onthaal van de politie. Wanneer het evenwel gaat om werkvergunning waarbij het verkeer in het algemeen gehinderd wordt, maak je best telefonisch een afspraak met de verkeersdienst;
  • U dient het aantal ingenomen vierkante meters op te geven indien de werken langer duren dan 14 kalenderdagen;
  • 3 werkdagen na de aanvraag kan je de vergunning afhalen bij de politie.


Op de vergunning staan de voorwaarden vermeld waaraan voldaan moet worden alvorens de werken mogen starten. De verkeersdienst zal ook toezicht houden of je de opgelegde voorwaarden naleeft.